An Education Blog

word direction logo

Siasatan ke atas penggunaan dibenarkan pelbagai spesies (kajian kes: Sepidan separuh padang rumput rangelands, Fars, Emiriah Arab Bersatu)- (Malay)

Ghasem Khodahami and Ehsan Zandi Esfahan

Senior Research Expert, Fars Agricultural and Natural Resources Research Center, Iran

Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran

Key words: Allowable use, range species, simulation, Sepidan.

ABSTRAK
PooladkafSkiResorthgBetul penggunaan rangelands mengelakkan pencemaran, dan mengakibatkan kemampanan spesies tumbuhan yang wajar dan sekali gus membantu kepada tanah dan air yang mapan dan kepelbagaian genetik bagi negara. Kajian ini bertujuan untuk menentukan penggunaan dibenarkan spesis rangeland. Kajian ini dilakukan di Sepidan rangelands dan enam pelbagai spesies telah dipilih. Rawatan termasuk empat keamatan menuai 0%, 25%, 50% dan 75%, diaplikasi pada spesies ragut kaedah simulasi semasa pelaksanaan projek. Dalam kajian ini, pengeluaran biomass, semangat dan keremajaan, kadar kematian, pengeluaran loji ketinggian dan benih diukur bagi setiap spesies. Selepas menggunakan rawatan keamatan menuai, kadar pengeluaran spesies diukur dan disusun dalam percubaan plot perpecahan dalam masa berdasarkan Reka bentuk Keratan sepenuhnya. Hasil kajian menunjukkan bahawa kesan keamatan menuai berbeza bagi kebanyakan spesies adalah signifikan (p < 0.01), supaya pengeluaran purata yang lebih tinggi telah dicatatkan bagi rawatan sebanyak 25% dan 50% menuai keamatan berbanding Kumpulan kawalan dan keamatan yang menuai sebanyak 75%. Kesan itu tahun adalah juga penting untuk Centaurea aucheri, Eryngium billardieri dan Hordeum bulbosum (p < 0.01) dan Prangos ferulaceae (p < 0.05). Berdasarkan keputusan yang diperolehi, dibenarkan penggunaan Astragalus adsendance, Eryngium billardieri adalah dianggarkan 25%, Medicago sativa dan Hordeum bulbosum 50%, dan Centaurea aucheri dan Prangos ferulaceae 75%.

Leave a Reply