An Education Blog

word direction logo

Skutki karmienia monensinu na profil kwasów tłuszczowych z holstein krów mlecznych- (Polish)

Peyman Eyvazi, Mahtab Jalili, Sattar Nurmohammadi

Department of Agriculture, Parsabad Moghan Branch, Islamic Azad University, Parsabad Moghan, Iran

Key words: Monensin, Dairy cow and CLA.

Streszczenie
dairy cow and CLA.-6Badanie to zostało przeprowadzone do zbadania skuteczności monensinu na mleko profil kwasów tłuszczowych w Holsztynie krów mlecznych. Do tego badania 12 krów z wagi początkowej ± 625 48 kg zostały przydzielone do grupy kontrolnej i grupy monensinu, z 6 replikacji w każdej grupy przy użyciu całkowicie losowo projektu (CRD). Eksperyment został dokonany w ciągu 21 dni tym sprzed okresu próbnego (14d) i obserwacja okres (7d). Dieta otrzymał dwa razy dziennie do każdej grupy. Sprzężony kwas linolowy zawartość diety z zawartością monensinu była wyższa niż inne i było istotnych różnic (P < 0,05).

Leave a Reply