An Education Blog

word direction logo

Studiu efectul anumitor capabilităţi de agilitate agilitate organizatorice birourile personalului companiei naţionale de petrol Iranian Sud (elev)- (Romanian)

Ghanbar Amirnejad, Bijan Pishejoo

Department of Management, Shooshtar Branch, Islamic Azad University, Shooshtar, Iran

Key words: Agility capabilities, Organizational agility, Staff offices, National Iranian South oil company, NISOC.

Rezumat
Simplex3In zilele noastre, multe organizaţii consideră organizatorice agilitate crucial pentru supravieţuirea şi concurenţa în curs de desfăşurare, deoarece se împuterniceşte orice organizaţie dezvolte o serie de capabilităţi distincte astfel încât să rapid şi în mod constant răspunde schimbărilor şi profite de noi oportunităţi. Acest studiu în principal intenţionează examinăm efectul anumitor capabilităţi de agilitate organizatorice agilitate. Populaţia statistică cuprinde un total de 455 de angajaţi lucrează la personalul birouri de National Iranian Sud ulei de companie (elev), printre care 206 persoane au fost selectate ca probă pe baza Morgan tabel prin eșantionare aleatorie simplă. Pentru colectarea datelor, au fost angajate două chestionare standard. În scopul de a analiza datelor, au fost angajaţi SPSS şi LISREL. Rezultatele de ecuații structurale de modelare a sugerat capabilităţi agilitate (adică competenta, flexibilitate, receptivitate, promptitudine şi tehnologie) lasă un efect pozitiv semnificativ asupra organizatorice agilitate. În cele din urmă în acest sens, câteva recomandări au fost făcute cu privire la rezultatele.

Leave a Reply