An Education Blog

word direction logo

Studiu pe compuşi chimici de precipitaţii şi determinarea azot şi sulf intrare de la precipitaţii în guilan din Iran- (Romanian)

Fatemeh Ghanaatgar, Fatemeh Shariati, Leila Ooshaksaraie

Islamic Azad University- Lahijan Branch, Department of Environment, Faculty of Natural Resources, Lahijan, Iran

Key words: Acid Rain, Guilan Province, Nitrogen, Pollution, Precipitation.

Rezumat
Studiul precipitaţii pentru a determinat compuşi în ploaie şi de efectele lor asupra calităţii de suprafaţă şi a apelor subterane şi, de asemenea, resurse de sol este foarte important. În această cercetare, prelevare de probe de precipitaţii a fost efectuat în Guilan provincie pentru a studia compoziţia de ploaie pentru o perioadă de 5 luni (din martie 2013 la iunie 2013). Prelevare a fost efectuat de patru staţii de Meteorologie sinoptic situat la patru judeţe din provincia Guilan, susanu, Lahijan, Rasht și Bandaranzali. În Rasht, două stații de prelevare de probe au fost determinate constând din Rasht aeroport şi Moallaem Blvd., sinoptic staţii. În acest studiu, precipitatiile toate în acest termen au fost gustate cu ia în considerare cantitatea de precipitaţii în timpul mentionate. Probele au fost obţinute la începutul de precipitatii care au fost 35 de probe de la toate posturile. Pentru toate probele, pH-ul, ce (conductivitatea electrică), nitrat, nitrit, sulfat, amoniac, calciu, magneziu, sodiu și potasiu au fost măsurate. Nitrat, nitrit şi sulfat au fost determinate prin metode spectroscopice bazate pe metode standard. Rezultatele indică faptul că valoarea maximă a pH-ului a fost în Moallem Bld., din Rasht 7.92 şi suma minimă de pH-ul a fost în comun la Rasht aeroport şi Lahijan de votare, 6. Cantitatea medie de nitraţi şi nitriţi la toate precipitatiile sunt 0.14±0.19 şi 0.06±0.02 mg L-1, respectiv şi suma minimă de nitraţi în probele de 14 a fost mai mică decât limita de detecție a metodei. Medie de alţi factori a fost format de calciu 15.82±7.69, 7.50±5.06 de magneziu, sodiu 2.50±0.50 şi de potasiu 0.24±0.07 mg L-1. Cantitatea de azot şi sulf intrare studiat până la martie 2013, a fost calculat în provincie, 1.94 kg şi 1.06 × Kg. an-1, respectiv. Comparaţie între cantitatea de azot şi sulf de intrare într-un an şi cu alte regiuni din lume indică faptul că valoarea de intrare a acestor două elemente în regiunea studiate este foarte scăzută. Prin urmare, provincia Guilan nu are Precipitaţiile acide şi după precipitaţii, există nu a fost notabile cantităţi de poluanţi în ea.

Leave a Reply