An Education Blog

word direction logo

Sự đa dạng trong các thành phần hóa học từ hai ecotypes (Mentha Longifolia L.) và (Mentha spicata L. (trong điều kiện khí hậu của Iran- (Vietnamese)

Ahmad Reza Golparvar, Amin Hadipanah, Ali Mehras Mehrabi

Department of Agronomy and Plant Breeding, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

Department of Horticultural, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Department of Plant Breeding, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

Key words: Mentha Longifolia L., Mentha spicata L., Chemical constitutes, 1,8-Cineole, Carvone.

Tóm tắt
B064 Truckee    Spearmint (Cultivar)   Mentha spicataChi Mentha, thuộc gia đình họ Hoa môi, phân họ Nepetoideae. Thành phần hóa học từ hai ecotypes (Mentha Longifolia L.) (Mentha spicata L.) phát triển của Iran trong Chelgard (tỉnh Chaharmahal Bakhtiari) Baghe-Bahadoran (tỉnh Isfahan) đã được nghiên cứu. Tinh dầu được chiết xuất bởi một phương pháp tiếp cận Clevenger phân tích bằng cách sử dụng GC/MS. kết quả chỉ ra các bộ phận trên không (M. Longifolia) 21 27, hợp chất đã được xác định tỉnh Chelgard Bagh-e Bahadoran, tương ứng. Thành phần chính của dầu thiết yếu từ trên không (M. Longifolia) Chelgard tỉnh; 1.8-cineole (37.16%), piperitenone oxit (18.97%), Sabine (13,93%), α-pinen (8.92%) pulegone (6,14%). Các tác phẩm chính Baghe – Bahadoran tỉnh; 1.8-cineole (34.26%), pulegone (27.97%), Sabine (7,89%), α-pinen (4,64%) isopulegone (4.52%). Kết quả chỉ ra các bộ phận trên không (M. spicata) 20 16, hợp chất đã được xác định tỉnh Chelgard Bagh-e Bahadoran, tương ứng. Thành phần chính của dầu thiết yếu từ trên không (M. spicata) Chelgard tỉnh; carvone (42.74%), xuyên dihydrocarvone (21.58%), 1.8-cineole (8.41%), pulegone (6.83%), Limonene (6,1%) β-caryophyllen (3,05%). Các tác phẩm chính Baghe – Bahadoran tỉnh; carvone (54.34%), 1.8-cineole (21.78%), Linalool (5.82%), Limonene (5,2%) trans dihydrocarvone (3,18%). Các thành phần của tinh dầu hai ecotypes (Mentha Longifolia L.) (Mentha spicata L.) phụ thuộc vào nhiều yếu tố di truyền, môi trường hiệu ứng tương tác của họ, như một phần của thực vật, thời gian thu hoạch, khai thác phương pháp, ecotype nguồn gốc địa lý (khí hậu, Thổ Nhưỡng, độ cao địa hình.
Get the original articles in English: http://www.innspub.net/volume-6-number-4-april-2015-jbes/

Leave a Reply