An Education Blog

word direction logo

Sulama farklı büyüyen aşamalarında buğday büyüme ve verim yanıt- (Turkish)

S.Islam, Md. Shahidul Islam, M.J. Uddin, H. Mehraj and AFM Jamal Uddin

Department of Agronomy, Sher-e-Bangla Agricultural University, Dhaka-1207, Bangladesh

Department of Horticulture, Sher-e-Bangla Agricultural University, Dhaka-1207, Bangladesh

Key words: Wheat, irrigation stages, growth and yield.

Soyut
Bir deney Sher-e-Bangla tarım Üniversitesi, Bangladeş deneysel sahasında Kasım 2011 Mart 2012 büyüme ve sulama aşamaları için buğday verimi çalışmaya sırasında yapılmıştır. Dört sulama aşamalarında Yani I0: hiçbir sulama; I1: Sulama taç kök başlatma (CRI) aşamada (18 DAS); I2: Sulama preflowering aşamada (45 DAS) ve I3: sulama CRI ve öncesi çiçekli sahne ile üç çoğaltmalar randomize tam blok tasarımı kullanılmıştır. Tiller/hill (5.2), CGR en fazla sayısını (6,7 gm-2 gün-1), RGR (0.03 gg-1 gün-1), Kuru madde (% 28.7), sivri/hill (4.5), spikelets/spike (19,0), kulak uzunluğu (17,5), dolu taneleri/spike (30.8), toplam tahıl/spike (32.9), 1000-tahıl (47.1 g), ağırlığını sayısı sayısı tahıl verim (3,9 tha-1), saman verim (4.9 tha-1), biyolojik verim (8,8 tha-1) ve hasat indeksi (% 45.9) içerik bulundu I3 ise I0 en az. Öte yandan, erken (70.6 gün) çiçekli, olgunluk (107.2 gün) ve doldurulmamış tahıl/spike (2.1) az sayıda da I3 bulunmuştur.

Leave a Reply