An Education Blog

word direction logo

Sumber tertentu komposisi dan mengkuantifikasi sisa pepejal di Lembah Ghulmet, Daerah Hunza-Nagar, Emiriah Arab Bersatu- (Malay)

Karamat Ali, Farida Begum, Salma Durrani, Muhammad Zafar Khan, Muhammad Akbar, Shaukat Ali, Ghulam Raza, Sultan Ishaq, Syed Arif Hussain

Department of Environmental Sciences, Karakoram international University, Gilgit, Gilgit- Baltistan , Pakistan

Department of Biological Sciences, Karakoram international university, Gilgit, Gilgit-Baltistan, Pakistan

Key words: Solid waste, Quantification, Composition, Household, Commercial.

ABSTRAK
fruit_composition_35_by_sanstock-d6qru0kSisa pepejal adalah sia-sia atau tidak diingini pepejal bahan-bahan yang terhasil daripada gabungan aktiviti kediaman, perindustrian dan komersial di kawasan tertentu. Sisa ini perlu dilupuskan dengan betul untuk mengelakkan masalah berkaitan. Penentuan kuantiti dan komposisi sisa pepejal merupakan salah satu langkah asas ke arah memulakan sebuah program pengurusan sisa pepejal. Ghulmet valley dengan jumlah penduduk semakin meningkat, daya tarikan pengunjung luar dalam bentuk pelancong tempatan, kebangsaan dan antarabangsa mempunyai contoh unggul separa bandar tempat Gilgit berlangsung-Baltistan akan melalui pelbagai isu alam sekitar, sisa pepejal yang menjadi salah seorang daripada mereka. Kajian semasa yang bertujuan untuk menilai sumber tertentu mengkuantifikasi dan komposisi sisa pepejal di kawasan tersebut. Bagi tujuan ini kawasan ini dibahagikan kepada dua sektor iaitu komersil dan kediaman. Persampelan dilitupi 20% setiap sektor penduduk bingkai dan dicuba selama dua minggu pada asas mingguan, menggunakan kaedah persampelan rawak mudah, di mana sisa yang dihasilkan selama seminggu dibahagikan kepada 9 Kumpulan dan wajaran secara individu untuk mendapatkan nilai komposisi dan kuantiti. Pelan Pengurusan sisa pepejal perlu dilaksanakan kerajaan dan masyarakat untuk menangani isu sampah, yang boleh mengurangkan kesan negatif ke atas alam sekitar dan Kesihatan rakyat. Sesi ini mestilah diadakan untuk masyarakat untuk mengetahui mereka daripada kesan-kesan negatif daripada sisa pepejal.

Leave a Reply