An Education Blog

word direction logo

Tác dụng của một số hydrocolloids về việc giảm hấp thụ dầu, yếu tố chất lượng của bánh rán lên men- (Vietnamese)

Parang Yazdanseta, Babak Ghiassi Tarzi, Maryam Gharachorloo

Department of Food Science and Technology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Key words: Donut, deep fat frying, carboxymethyl cellulose, pectin and guar gum.

Tóm tắt
delicious-donutsBằng cách tăng béo phì các Hiệp hội của bệnh béo phì các mối quan tâm sức khỏe với mức tiêu thụ thực phẩm chiên, chiên thực phẩm ngành công nghiệp cố gắng tìm các công nghệ để hạn chế sự hấp thu chất béo trong thực phẩm chiên. Tác dụng của các loại kẹo cao su [carboxymethyl xenlulo, Nhựa guar, pectin] của nồng độ (0,35%, 0,7% 1%) vào một số yếu tố chất lượng của bánh rán chiên sâu-chất béo được nghiên cứu. Tính chất vật lý (độ ẩm, dầu, khối lượng) các tính chất cảm giác của bánh rán phân tích. Như kiểm soát, mẫu mà không bổ sung kẹo cao su đã được sử dụng. Hiệu quả của các nồng độ khác nhau của những cây bạch đàn sơn trên các nội dung độ ẩm đáng kể. Ngoài ra, phân tích thống kê cho thấy tráng bánh rán hàm lượng chất béo thấp hơn đáng kể so với sự kiểm soát. Về sự khác biệt trọng lượng persentage, persentage khối lượng sự khác biệt giữa các phương pháp điều trị kiểm soát với các phương pháp điều trị khác, những khác biệt đáng kể. Sự khác biệt đáng kể giữa các tham số tráng couche L, a, b được thành lập. Cảm giác đánh giá cho thấy điều trị không được điều trị mẫu đã có các xếp hạng tương tự như đối với hương vị, hương vị, cấu trúc chất lượng tổng thể. Áp dụng ăn được sơn có thể dễ dàng được giới thiệu vào quá trình sản xuất mang lại lợi ích cho cả hai ngành công nghiệp thực phẩm người tiêu dùng.

Leave a Reply