An Education Blog

word direction logo

Archive for the drought stress Tag

Efekt nasion gruntowania na morpho fizjologiczne cechy pszenicy w warunkach stresu susza- (Polish)

Kamyar Ahmadiyan, Tooraj Mir-Mahmoodi, Saman Yazdanseta Department of Agronomy and Plant Breeding, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran Key words: Wheat, drought stress, priming, ascrobat. Streszczenie W celu oceny skutków zalewania nasion na morpho fizjologiczne cechy pszenicy ozimej pod wpływem stresu susza, eksperyment przeprowadzono w warunkach pół kontrolowane w mieście Ooshnaviyeh w Iranie, w […]