An Education Blog

word direction logo

Archive for the Iran. Tag

Прилагането на методи за дистанционно отчитане и екологичните фактори в отделяне и определяне характеристиките на растителност (казус: Siahkooh басейн-Язд)- (Bulgarian)

M.hassanzadeh Nafooti, N. Baghestani Meybodi, Z. Ebrahimi Khusfi, M. chabok, M. Ebrahimi Khusfi Dept. of watershed management, Maybod Branch, Islamic Azad University, Maybod, Iran Research Institute of Agriculture and Natural Resources, Yazd, Iran College of Natural Resources and Earth Sciences, Kashan University, Iran Watershed management, Islamic Azad University, Maybod, Iran Remote Sensing and Geographic Information […]

Aplicarea tehnicilor de detecţie la distanţă şi de mediu factorilor în separarea şi determinarea caracteristicilor de vegetaţie (studiu de caz: bazinul Siahkooh-Yazd)- (Romanian)

M.hassanzadeh Nafooti, N. Baghestani Meybodi, Z. Ebrahimi Khusfi, M. chabok, M. Ebrahimi Khusfi Dept. of watershed management, Maybod Branch, Islamic Azad University, Maybod, Iran Research Institute of Agriculture and Natural Resources, Yazd, Iran College of Natural Resources and Earth Sciences, Kashan University, Iran Watershed management, Islamic Azad University, Maybod, Iran Remote Sensing and Geographic Information […]

Aplikasi remote sensing teknik dan persekitaran faktor dalam memisahkan dan menentukan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan (kajian kes: Siahkooh lembangan-Yazd)- (Malay)

M.hassanzadeh Nafooti, N. Baghestani Meybodi, Z. Ebrahimi Khusfi, M. chabok, M. Ebrahimi Khusfi Dept. of watershed management, Maybod Branch, Islamic Azad University, Maybod, Iran Research Institute of Agriculture and Natural Resources, Yazd, Iran College of Natural Resources and Earth Sciences, Kashan University, Iran Watershed management, Islamic Azad University, Maybod, Iran Remote Sensing and Geographic Information […]

Evaluarea calus formarea si embriogeneza în şofran (Crocus sativus L.) pentru recoltare de flori- (Romanian)

Mirjalili Seyed Abbas and Poorazizi Elahe Agriculture Jahad Institute of Technical and Vocational Higher Education, Tehran, Iran Islamic Azad University, Najafabad Branch Key words: tissue culture, saffron, sucrose, temperature, Iran. Rezumat Crocus sativus este aparţinând Iridaceae. Datorita naturii sale triploid este steril şi nu este în măsură să stabilească seminţe, deci acesta este propagată doar […]

Оценка формирования каллуса и эмбриогенеза Шафран (Crocus sativus L.) для уборки цветок- (Russian)

Mirjalili Seyed Abbas and Poorazizi Elahe Agriculture Jahad Institute of Technical and Vocational Higher Education, Tehran, Iran Islamic Azad University, Najafabad Branch Key words: tissue culture, saffron, sucrose, temperature, Iran. Аннотация Крокус sativus принадлежащие Ирисовые. Ввиду своей триплоидный стерильные и не способна установить семян поэтому оно распространяется только по клубнелуковицы. Животноводство и производство клубнелуковицы с […]

Đánh giá hình thành callus và embryogenesis tại saffron (Crocus sativus L.) cho Hoa thu hoạch- (Vietnamese)

Mirjalili Seyed Abbas and Poorazizi Elahe Agriculture Jahad Institute of Technical and Vocational Higher Education, Tehran, Iran Islamic Azad University, Najafabad Branch Key words: tissue culture, saffron, sucrose, temperature, Iran. Tóm tắt Crocus sativus thuộc Iridaceae. Do tính chất triploid nó là vô trùng và không thể đặt hạt, vì vậy nó tuyên truyền bởi […]

Оценка формирования каллуса и эмбриогенеза Шафран (Crocus sativus L.) для уборки цветок- (Russian)

Mirjalili Seyed Abbas and Poorazizi Elahe Agriculture Jahad Institute of Technical and Vocational Higher Education, Tehran, Iran Islamic Azad University, Najafabad Branch Key words: tissue culture, saffron, sucrose, temperature, Iran. Аннотация Крокус sativus принадлежащие Ирисовые. Ввиду своей триплоидный стерильные и не способна установить семян поэтому оно распространяется только по клубнелуковицы. Животноводство и производство клубнелуковицы с […]

Valutazione della formazione del callo e l’embriogenesi in zafferano (Crocus sativus L.) per la raccolta del fiore- (Italian)

Mirjalili Seyed Abbas and Poorazizi Elahe Agriculture Jahad Institute of Technical and Vocational Higher Education, Tehran, Iran Islamic Azad University, Najafabad Branch Key words: tissue culture, saffron, sucrose, temperature, Iran. Riepilogo Crocus sativus è appartenendo a Iridaceae. Grazie alla sua natura triploid è sterile e non è in grado di impostare i semi, così viene […]