An Education Blog

word direction logo

Archive for the Irrigation Tag

Efecte ale apelor uzate tratate de Islamic Azad University, Roudehen filiala irigare pe lemn câinesc- (Romanian)

Maryam Farahani, Ali Reza Rahi Environment Department, Islamic Azad University of Roudehen Branch, Roudehen, Iran Key words: Irrigation, Wastewater, Ligustrum vulgare, plant pigments. Rezumat Reutilizarea apelor uzate tratate pentru irigaţii, în funcţie de caracteristicile sale pot fi benefice sau nocive. Prin urmare, prezentul studiu efectuat pentru a evalua compatibilitatea de folosire a apelor uzate apă […]

Kesan-kesan air sisa yang terawat Universiti Islam Azad, Cawangan Roudehen pengairan pada Ligustrum vulgare- (Malay)

Maryam Farahani, Ali Reza Rahi Environment Department, Islamic Azad University of Roudehen Branch, Roudehen, Iran Key words: Irrigation, Wastewater, Ligustrum vulgare, plant pigments. ABSTRAK Menggunakan semula air sisa yang dirawat untuk pengairan, bergantung kepada ciri-ciri boleh sama ada bermanfaat atau berbahaya. Oleh itu, semasa kajian ini dijalankan untuk menilai kesesuaian penggunaan air effluen daripada Universiti […]