An Education Blog

word direction logo

Archive for the mutant “Alibey” Tag

Caracterizarea morfologie, anatomie şi fiziologie mutante de grâu (Triticum aestivum L.) “Sorin” în zona de şes tropicale- (Romanian)

Laela Sari, Agus Purwito, Didy Soepandi, Ragapadmi Purnamaningsih, Enny Sudarmonowati Faculty of Agriculture, Bogor Agriculture University, IPB-Darmaga Campus, Bogor, 16168 Indonesia Key words: performance, wheat (Triticum aestivum), mutant “Alibey”, EMS, tropical lowland. Rezumat Performance informaţii necesare pentru a determina mutante grâu trăsături mutante în programul de reproducţie de activităţi pentru a creşte producţia. Scopul acestei […]

Морфология, анатомии и физиологии характеристика мутантов пшеницы (Triticum aestivum L.) «Алибей» в тропические низменные области- (Russian)

Laela Sari, Agus Purwito, Didy Soepandi, Ragapadmi Purnamaningsih, Enny Sudarmonowati Faculty of Agriculture, Bogor Agriculture University, IPB-Darmaga Campus, Bogor, 16168 Indonesia Key words: performance, wheat (Triticum aestivum), mutant “Alibey”, EMS, tropical lowland. Аннотация Производительности информацию, необходимую для определения мутант черты мутант пшеницы в программе разведения мероприятий для увеличения производства. Цель этого исследования заключалась в получении […]

Các đặc tính hình Thái, giải phẫu và sinh lý học của đột biến lúa mì (Triticum aestivum L.) “Alibey” vùng đất thấp nhiệt đới- (Vietnamese)

Laela Sari, Agus Purwito, Didy Soepandi, Ragapadmi Purnamaningsih, Enny Sudarmonowati Faculty of Agriculture, Bogor Agriculture University, IPB-Darmaga Campus, Bogor, 16168 Indonesia Key words: performance, wheat (Triticum aestivum), mutant “Alibey”, EMS, tropical lowland. Tóm tắt Thông tin hiệu năng cần thiết để xác định đột biến lúa mì đặc điểm đột biến trong các chương trình […]

Морфология, анатомии и физиологии характеристика мутантов пшеницы (Triticum aestivum L.) «Алибей» в тропические низменные области- (Russian)

Laela Sari, Agus Purwito, Didy Soepandi, Ragapadmi Purnamaningsih, Enny Sudarmonowati Faculty of Agriculture, Bogor Agriculture University, IPB-Darmaga Campus, Bogor, 16168 Indonesia Key words: performance, wheat (Triticum aestivum), mutant “Alibey”, EMS, tropical lowland. Аннотация Производительности информацию, необходимую для определения мутант черты мутант пшеницы в программе разведения мероприятий для увеличения производства. Цель этого исследования заключалась в получении […]

La caratterizzazione di morfologia, anatomia e fisiologia del mutante grano (Triticum aestivum L.) “Alibey” nella zona di pianura tropicale- (Italian)

Laela Sari, Agus Purwito, Didy Soepandi, Ragapadmi Purnamaningsih, Enny Sudarmonowati Faculty of Agriculture, Bogor Agriculture University, IPB-Darmaga Campus, Bogor, 16168 Indonesia Key words: performance, wheat (Triticum aestivum), mutant “Alibey”, EMS, tropical lowland. Riepilogo Le informazioni di prestazioni necessarie per determinare il tratti mutante mutante grano nel programma di allevamento delle attività per aumentare la produzione. […]