An Education Blog

word direction logo

Teren acoperă clasificarea şi schimba detectarea analiza utilizarii de cotitură rawal remote sensing date- (Romanian)

Amna Butt, Rabia Shabbir, Sheikh Saeed Ahmad, Neelam Aziz, Mohammad Nawaz, Muhammad Tahir Ali Shah

Department of Environmental Sciences, Fatima Jinnah Women University, Rawalpindi, Pakistan

Department of Environmental Sciences, Bahauddin Zakariya University, Multan, Pakistan

Higher Education Commission, Islamabad, Pakistan

Key words: Change analysis; Land cover/use change; Remote Sensing; Supervised classification.

Rezumat
Remote Sensing-1Modificările observate în parametrii de acoperire/utilizare teren determina procesele hidrologice şi ecologice are loc întrun moment de cotitură. Prin urmare, acest studiu a fost axat pe analiza detectarea schimbărilor în Rawal marcant, Islamabad folosind date prin satelit pentru anii 1992 şi 2012 respectiv. Schimbarea de acoperirea terenurilor s-a detectat prin aplicarea unui algoritm de supravegheat de clasificare-maxim probabilitatea. Concluziile indică sau accelerat teren transformări printre cinci clase de acoperire a terenurilor delimitate. Prin urmare, există o nevoie pentru planurile de gestionare a bazinelor hidrografice corespunzătoare şi strategii de conservare pentru a fi concepute pentru a proteja resursele forestiere, apa si sol de acest moment de cotitură.

Leave a Reply