An Education Blog

word direction logo

Thuộc tính hóa lý và các thành phần khoáng sản của bốn cây trồng hạt giống bột từ Citrullus lanatus (Cucurbitaceae) được trồng ở Côte d’Ivoire- (Vietnamese)

N’Goran N’guetta Anne Marie, Due Ahipo Edmond, Fankroma M.T. Koné, N’Guessan E.J.P. Kouadio1, Zoro Bi Irie Arsène2, Kouamé L. Patrice1

Departement of Food Science and Technology, University Nangui Abrogoua, Laboratory of Biocatalysis and Bioprocessing, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d’Ivoire

Departement of sciences of the Nature, Laboratory of Genetic, University Nangui Abrogoua, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d’Ivoire

Key words: Citrullus lanatus, seed flours, physico-chemical properties, mineral composition.

Tóm tắt
Bài báo này báo cáo các tính chất lý hóa chất các thành phần khoáng sản của bốn cultivarseed bột fromCitrulluslanatusvar. citroides (ngón tay cái.) Matsum. & Nakai được trồng Côte d’Ivoire, cụ thể là WlewleS, Wlewle M, Wlewle ban nhạc Bebu. Chất béo thô, thô protein, chất xơ thô, nội dung tinh bột carbohydrateand từ C. lanatusseeds, trong phạm vi của 41.48 để 56.08%, 21.78 để 30,42%, 2,56 để 17,14%, 10,45 để 26,30% 7.29 để 20.71%, tương ứng, thay đổi đáng kể (p0.05) trong số các dạng cây trồng được thử nghiệm. Các cấp độ của độ ẩm, ash, tổng số giảm đường trong những hạt giống cây trồng được thử nghiệm đã được tìm thấy 3,60-5,53%, 2,60-3,99%, 3.28 2,23% 0,95 – 1,34%, tương ứng. PH calo giá trị thu được 5,71-6,50 574.88-651.16 kcal / 100g, tương ứng. Bột C. lanatusseed chứa một giá trị đáng đồng (336.23-1772.97 mg/kg), kali (264.72-368.51 mg/kg), magiê (126.94-182.13 mg/kg) canxi (45,31-60.77 mg/kg). Hầu hết các thuộc tính của các hạt giống bột phân tích khác nhau đáng kể (p0.05) trong số các dạng cây trồng được thử nghiệm. Bột hạt giống sản xuất có vẻ thú vị cho thực phẩm ngành công nghiệp dược phẩm.

Leave a Reply