An Education Blog

word direction logo

Topsin-M uygulama etkilenen nükleik asit, amino asit ve Cicer arietinum L. fenol içeriği- (Turkish)

Neelofer Hameed, Samin Jan, Humaira Gul, Sher Wali, Muhammad Hamayun, Izhar Ahmad

Department of Botany, University of Karachi, Pakistan

Department of Botany, Islamia College Peshawar, Pakistan

Department of Botany, Shaheed BB University Sheringal Dir (U), Pakistan

Department of Botany, Abdul Wali Khan University, Mardan, Pakistan

Key words: Cicer, arietinum, topsin-M, foliar application.

Soyut
97800Mantar ilacı Topsin-Mnükleik asit, amino asit ve fenoller Cicer arietinum L., yüksek konsantrasyonlarda etkisi incelenmiştir. Topsin-M Cicer arietinum L. yapraklar, fide ve meyve aşamada uygulandı. Topsin-M böyle yaprak uygulama sonucu olarak amino asit ve fenolik içeriği artarken nükleik asit (DNA ve RNA) ürün içeriğini azalmıştır, ki gözlendi. Biz amino asit glisin, asparagines, alanin, metiyonin, fenil alanin gibi kontrol ve tedavi bitkiler, hem de mevcut bulundu cystein, tedavi örnekleri kontrol olanlar ile karşılaştırıldığında daha yüksek miktarlarda prolin, tryptophane ve Valin içeriği bulundu. Mantar ilacı daha yüksek konsantrasyon için kırpma uygulandığında nükleik asit azalma, değişiklikleri amino asitler ve toplam fenolik içeriği artış anlamlı olarak daha yüksek.

Source/In English: http://www.innspub.net/wp-content/uploads/2015/01/IJB-V6No2-p140-146.pdf

Leave a Reply