An Education Blog

word direction logo

Trichoderma harzianum Phytophthora infestans Kuzey-Batı Cezayir karşı antagonistik etkisi- (Turkish)

Kerroum Fatima, Karkachi Noureddine, Jamal Edinne Henni, Kihal Mabrouk

Departments of Biology, Faculty of Sciences, Laboratory of Microbiology Applied, Team of Plant pathology, University of Es-senia Oran, Algeria

Key words: Phytophthora infestans, Trichoderma harzianum, Biological Control, Tomato, Potao.

Soyut
revealinghowOomycete Phytophthora infestans patates ve domates en önemli patojenler dünya çapında kabul edilir. Toplam 38 Phytophthora infestans yalıtır elde yaprakları, yumrular ve sapları patates ve domates kuzey batısında Cezayir değişik bölgelerinde virüslü bitkileri 2010, 2011 ve 2012 yılında. Morfolojik ve fizyolojik özelliklerine göre onlar patates yumrular ve domates izinli virülans test için sonra biyolojik mücadele için Trichoderma spp. antagonistik Aracısı olarak kullanarak test edildi. Trichoderma türü bitki patojenik mantarlar önemli antagonistleri arasında bulunmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı yerel Trichoderma harzianum biyolojik potansiyelini değerlendirmek için yapıldı. Uzlaşmaz faaliyetlerini rekabet ve kolonizasyon Phytophthora infestans 86 oranında bir inhibisyon ile karşı da dahil olmak üzere.

Leave a Reply