An Education Blog

word direction logo

Tuzluluk büyüme üzerine etkisi ve β-karoten izole Dunaliella sp. microalga gelen kum içinde üretimini Tuz Gölü, Iran- (Turkish)

Faraz Arash Rad, Nilufer Aksoz, Mohammad Amin Hejazi

Department of Food Science, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran

Department of Biology- Biotechnology, Faculty of Science, Hacettepe University, Beytepe 06800, Ankara, Turkey

Agricultural Biotechnology Research Institute, Northwest Branch, Tabriz, Iran

Key words: Dunaliella, Qom Salt Lake, Microalgae, β-carotene.

Soyut
qom-hozsoltanlake1_resizeBu çalışmada Dunaliella sp. yalıtır tuzluluk stres faktörü altından tarafından en yüksek β-karoten üretim sağlamak oldu. Bu çalışmada serum hiper kum Tuz Gölü su örnekleri değiştirilmiş Johnson medyada kültürlü ve farklı salinities (1, 2 ve 3 M NaCl) tedavi edildi. En yüksek β-karoten birikimi için gerekli optimum tuzluluk belirlemek için hücre sayısı Dunaliella sp. ayırır; Toplam karotenoidler ve β-karoten konsantrasyon direkt mikroskobik sayma ve spectrophotometry tarafından belirlenmiştir. Örnekleri farklı salinities, hücre sayısı ve β-karoten içeriğini Dunaliella sp. 0,46 ve 2.12 × 106 cell.ml-1 ile 0.169,88 pg.cell-1, anılan sıraya göre değişmektedir. Deney sonunda, en fazla hücre içerik ortalama ve en yüksek β-karoten içerik ortalama 2 ve 3 M NaCl konsantrasyonları 1,78 × 106 cell.ml-1 ve 7.40 pg.cell-1, anılan sıraya göre elde edilmiştir.

Source/In English: http://www.innspub.net/wp-content/uploads/2015/01/IJB-V6No2-p164-171.pdf

Leave a Reply