An Education Blog

word direction logo

Učinak neke hidrokoloida na smanjenje ulja dimnjak i kvalitete faktora od fermentiranog krafne- (Bosnian (Latin))

Parang Yazdanseta, Babak Ghiassi Tarzi, Maryam Gharachorloo

Department of Food Science and Technology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Key words: Donut, deep fat frying, carboxymethyl cellulose, pectin and guar gum.

Sažetak
donutcake-640x426Povećanjem pretilosti i Udruga pretilosti i drugih zdravstvenih problema sa potrošnjom prženu hranu, prženu hranu industrija pokušava da nađe tehnologije za ograničavanje masnoće unos pržene hrane. Ispitana su efekti različitih vrsta guma [carboxymethyl celuloza, guar guma, pektin] i njihove koncentracije (0,35% 0,7% i 1%) na kvalitetu faktora masnoće duboko Pržena krafna. Fizikalna svojstva (vlaga, ulje, volumen) i Senzorna svojstva krafna Analizirali. Kao kontrolu, uzorak bez guma dodatak je korišten. Utjecaj različitih koncentracija desni prevlaka na sadržaj vlage je značajan. Također, statistička analiza pokazala je obložena krafne imali znatno manji udio masti od kontrole. U smislu razlike težine persentage, volumen persentage razlike između kontrolu tretmana s drugim tretmanima, postoje značajne razlike. Značajne razlike između obložene i nepremazani parametara L, a, b je osnovana. Senzorska procjena pojavio koji tretira i liječi uzoraka imali slične ocjena za okus, okus, tekstura i ukupnu kvalitetu. Primjena jestivo premaz može lako uvesti u proces proizvodnje i je korisno za prehrambenu industriju i potrošače.

Leave a Reply