An Education Blog

word direction logo

Učinek pesticidov stresa na lastnosti sprožilni in kalivosti semena Nigella sativa v laboratorijskih pogojih- (Slovenian)

Khan Uzma Aftab*, Albandari Mohammed Alshammari

College of Applied Medical science, Department of Clinical laboratory, University of Ha’il. Ha’il, Saudi Arabia

Key words: Malathion, ROS (reactive oxygen species), stress germination percentage, seedling, seed viability index.

Izvleček
Capsicum_seedlings_192_cell_trayLaboratorijski poskusi so bili povsem naključno je bila izvedena na seme N. sativa študirat učinek malation pesticidov v univerza od toče 2013. Ustvariti pesticidov stres 0,02 0,04 0,06 in 0,08 μM 58 % koncentracije malation, pripravljeni v dvojno destilirati vode z brez stresa služijo kot nadzor. Časovnem obdobju poskusa je bil 10 dni od setve semen po različnih konc. pesticidov. Stres je povzročilo izgubo dolžine sadik, 21,18 in 10mm na primerjavo s nadzor 25 mm. odstotku kalivosti (62, 42 in 16 %, nadzor 94 %) in seme preživetja indeks (6,5, 7.56 in 1,6 nadzora 23.50) oziroma, koncentracija 0,08 μm izkazal v obstati smrten za vse parametre rasti kot semena postal mrtev. Se lahko sklene, da pesticidov stres bistveno zmanjšal kalitev in rast parametrov sadike zdravilnih rastlin Nigella sativa.

Source/In English: http://www.innspub.net/wp-content/uploads/2015/01/IJB-V6No2-p71-75.pdf

Leave a Reply