An Education Blog

word direction logo

Usuwania barwnika błękitu metylenowego przez spalony węgiel z cegły pola i skorup rolę adsorbenta- (Polish)

Abdul Kadir Ibne Kamal, Fahad Ahmed, Mahbub Alam, Md. Nazim Uddin

Department of Environmental Sciences, Jahangirnagar University, Dhaka-1342, Bangladesh

Key words: Methylene Blue Dye, Burned Coal, Eggshell.

Streszczenie
HVAC-marketingBłękit metylenowy (MB) jest zwolniony z eluatu tekstylnych, skóry, papieru i innych branż. Badanie przeprowadzono obserwować skuteczność usuwania barwnika MB z roztworu wodnego przez spalony węgiel i skorup jako Adsorbenty. Stężenie MB zmniejszył się z 25 ppm do 2.102 ppm dla spalony węgiel jako adsorbenta a z 25 ppm do 0.656 ppm dla skorup proszku rolę adsorbenta. Zdolność adsorpcji skorupce była wyższa niż węgiel spalony w wartości pH 7. Około 3 mln ton węgla spalony jest produkowane rocznie w Bangladeszu i cena spalony węgiel jest tylko o BDT 3,00 za kg dużą ilością skorup jest również produkowany codziennie i jest on dostępny w naszym kraju. Tak spalony węgiel i skorup szczególnie ecru może być doskonałą niskie koszty bio-adsorbent usuwania kationy barwnika.

Leave a Reply