An Education Blog

word direction logo

Utjecaj ksantan i carboxymethyl celuloza desni na neke fizičke i osjetilne karakteristike baslvq- (Bosnian (Latin))

Shamsborhany Roonak, Ghiassi Tarzi Babak, Seyyedin Ardabily Mehdi

Food Science and Technology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

College Of Food Science & Technology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Key words: Wheat starch, DSC, xanthan, carboxymethyl cellulose, retrogradation.

Sažetak
450438509_XSŠkrob i desni su hidrokoloidi koji često koristi u sustave hrane kako bi osigurao odgovarajuće teksture, vlage i rok trajanja hrane. Škrob-guma interakcije u sustave hrane možete promijeniti želatinizacije škroba i fizička svojstva. Za istraživanja čiji je ispitati utjecaj dodatka ksantan guma i carboxymethyl maramice u koncentracijama od je (0.1, 0.2 i 0.3% (w / w) na fizikalna svojstva (vlaga sadržaja, retrogradation, lomljenja sila i rupture) i senzorska svojstva škroba pšenice i nakon priče od 1,30 i 60 dana analizirani. Tekstura profila analysis(TPA) i diferencijalna Scanning Kalorimetrija (DSC) škrob gelova također ocjenjivala. Sve hidrokoloidi su također mogla smanjiti gubitak vlage tijekom skladištenja baslvq, smanjenje stopa dehidracije gel škrob. ksantanska guma i carboxymethyl celuloza u koncentraciji (odnosno 0,2% 0,1% (w/w) u mješovitim gel se pojavio rezultirati nižim promjena u subverzivna svojstva tijekom skladištenja. Diferencijalne motridbene kalorimetrije (DSC) je korišten za karakterizaciju ponašanja škroba pšenice sa i bez dodataka. Rezultati su pokazali ksantan guma i carboxymethyl celulozna guma retardirana retrogradation škroba pšenice na istraživane temperaturi (6 ° c hlađenje). Carboxymethyl celuloza guma retardirana retrogradation škroba pšenice više nego ksantan guma. Dodatak hidrokoloida uzrokovao pad entalpije želatinizacije pšeničnog škroba. Senzorska procjena pokazalo je da uzorci sadrže 0,3 i 0,2% ksantan guma najviše kvalitete.

Leave a Reply