An Education Blog

word direction logo

Variasi bermusim di flora bakteria usus Oreochromis niloticus diternak di ladang- (Malay)

Shakeela Parveen, Fayyaz Rasool, Ehsan Mahmood Bhatti, Andlib Anwar, Muhammad Ismail Chaughtai

Department of Fisheries and Aquaculture, University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore, Pakistan

Fisheries Research and Training Institute, Manawan-Lahore, Department of Fisheries, Punjab, Pakistan

Department of Zoology and Fisheries, Faculty of Sciences, University of Agriculture Faisalabad, Pakistan

Key words: Seasonal variation, Bacterial flora, Tilapia, Intestine, Fresh water.

ABSTRAK
62)_%ED%86%A0%EC%A2%85%EC%9E%89%EC%96%B4Pencemaran mikrob dalam item makanan yang berbeza menjadi satu masalah berbahaya sekarang hari. Semasa kajian ini dilakukan untuk mengkaji flora bakteria usus ikan tilapia (Oreochromis niloticus) pada musim berlainan tahun. Sampel ikan dan air yang dikumpul daripada ladang ternakan ikan air tawar telah diuji bagi menentukan beban mikrob oleh kultur atas media pertumbuhan bakteria yang berbeza. Sampel air tersebut dianalisis bagi sifat-sifat physicochemical. Keputusan yang diperolehi dibandingkan penduduk mikrob dalam usus ikan sampel yang dikumpul dalam musim musim sejuk, musim bunga dan musim panas dari kawasan sama. Data diuji untuk model statistik yang sesuai untuk menentukan kepentingan-kepentingan antara pelbagai parameter. Hasil menunjukkan bahawa flora bakteria lebih dalam musim musim luruh dan musim bunga dari dalam musim sejuk. Beban bakteria turut bergantung pada saiz ikan; ikan yang lebih besar mempunyai lebih banyak kandungan bakteria.

Leave a Reply