An Education Blog

word direction logo

Verim ve verim bileşeni Phaseolus vulgaris olan etkisi Zn ve demir çelik sülfat- (Turkish)

Sedighe Nik Eqbali SiSakht, Khodabakhsh Panahi KordLaghari, Kavoos Keshavarz

Department of Agriculture, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran; and Teacher of Work and Technology in Ministry of Education, Iran

Department of Agriculture, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran

Key words: Ferrous sulfate, zinc, yield, yield component.

Soyut
IMG_3521Bu çalışma Çinko sülfat ve demir çelik sülfat gübre çeşitli düzeylerde biyolojik verim üzerine etkisi araştırmak, yükseklik bitki ve kök çapı bakla çalılıklarda ve pinto fasulye çeşidinde (phaseolus vulgaris) ana kök uzunluğu için yapılmıştır. Bir deneyi Boyer-Ahmad, Iran Sarvak bölgede 2013 yılında yapılmıştır. Demir çelik sülfat üç düzeyi de dahil olmak üzere tedavileri ile randomize tam bloklu tasarım temelinde faktöriyel bir çalışma oldu (0, 50, 100 kg / ha) ve Çinko sülfat üç düzeyde (0,50,100 kg / ha). Veri analizleri biyolojik verim demir çelik sülfat ve Çinko sülfat etkileşim etkisi belirtilen ve kök çapı önemli da Çinko sülfat ve demir çelik sülfat bitki uzunluğu üzerinde etkileşim gözlenen % 5 düzeyinde, ekonomik verim ve bin tane ağırlıkları ağırlığını % 1’i düzeyinde anlamlıdır. Fe0 zn100 tedaviler, fe100 zn0 maksimum (12303 t/ha) ve minimum (6030 t/ha) biyolojik verim sırasıyla üretti.

Leave a Reply