An Education Blog

word direction logo

Vizon (Mustela vison) spermatogenez mevsimlik üreme modeli ile kan biyokimyasal parametreleri düzeyleri farklılık- (Turkish)

Casimir D. Akpovi, A.A. Eugenie Anago, A.G. Julien Segbo, Credor Manindji, Thierry C. Marc Medehouenou, Frédéric Loko, L. María Vitale, R. Marc Pelletier

Laboratoire de Recherche en Biologie Appliquée (LARBA), Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi, Université d’Abomey-Calavi, Bénin

Département de Pathologie et Biologie Cellulaire, Faculté de Médecine, Université de Montréal, Montréal, Québec, Canada

Key words: Biochemical parameter, Spermatogenesis, Seasonal reproduction, Autoimmune orchitis.

Soyut
Honduras-coffee-fa_3078109bGlikoz germ hücreleri için bir temel enerji kaynağıdır. Yağ asitleri bakımından spermlerin canlılığı, vade ve sperm fonksiyonu için önemli olabilir önerilen. Seminifer tübüllerin kolesterol miktarını da ters spermatogenic aktivitesiyle ilişkili olduğu bilinmektedir. Ancak, bu maddelerin küçük veya testis içinde üretilen değil ve kan aktarılması gerekir. Bu çalışmada, değişiklikleri seçili kan biyokimyasal parametrelerinde olup olmadığı onları ve spermatogenic etkinlik varyasyon normal vizon (Mustela vison) ve vizon spontan otoimmün orşiti (AIO) ile arasında bir bağlantı hangi spermatogenez yoktur belirlemek için analiz ettik. Sonuçlarımız glikoz düzeyleri önemli ölçüde olduğunu gösterdi (p < 0.005) normal vizon üreme mevsiminde dışarı karşılaştırıldığında çiftleşme sırasında daha düşük. AIO ile vizon içinde glikoz düzeyi 10 kat yüksekti (p < 0.001) için normal vizon Mart ayında karşılaştırıldığında. TC ve TG herhangi bir önemli değişiklik gösterdi. HDL-C düzeyleri daha düşük ve LDL-C düzeyleri de normal vizon dışarı karşılaştırıldığında çiftleşme sırasında daha yüksek olduğunu. HDL-C ve LDL-C herhangi bir önemli değişiklik için normal vizon karşılaştırıldığında AIO gösterdi. Burada ortaya sonuçları spermatogenez vizon içinde kan düzeyleri bazı biyokimyasal parametrelerin etkilenmiştir öneririz.

Source/In English: http://www.innspub.net/wp-content/uploads/2015/01/IJB-V6No2-p222-229.pdf

Leave a Reply