An Education Blog

word direction logo

Wahania temperatury i opadów w Gilgit Baltistan (GB), Pakistan od 1955 do 2010- (Polish)

Muhammad Raza, Dostdar Hussain, Ghulam Rasul, Muhammad Akbar, Ghulam Raza

Integrated Mountain Area Research Center (IMARC) Karakoram International University (KIU) Gilgit-Baltistan, Pakistan

Department of Physics KIU Gilgit-Baltistan, Pakistan

Pakistan Meteorological Department Islamabad, Pakistan

Department of Environmental Sciences KIU Gilgit-Baltistan, Pakistan

Key words: Temperature, Precipitation, De-Glaciations, Climate Parameters.

Streszczenie
raBadanie to charakteryzuje opady i zmienność temperatury dla całego regionu z Gilgit Baltistan (GB), obejmujące zima dominuje region gór wysokich. UmoŜliwienia historycznych danych za lata 1955-2010 wynika, że zima sezon temperatury wzrosły w tym regionie w ciągu ostatnich lat 55. Stosunkowo wyższy wzrost temperatury maksymalnej zimą był obserwuje, natomiast minimalna temperatura zimą wykazały nieznaczny spadek, który jest znikoma. Wyniki te sugerują, że dni stają się cieplejsze noce mają stać się chłodnica w sezonie zimowym w obszarach wysokogórskich. Monsun temperatury zmniejszyły się również w tym regionie. Co ciekawe średnie temperatury w okresach przejściowych “października – listopada” i “Kwiecień-maj” są na tendencję wzrostową. Wyniki wskazują, że maksymalne temperatury wzrosły całego roku 55 lat. Opadów wzrósł również w GB. Papier zawiera analizę rocznych i sezonowych w okresach 1955-2000 idealna 2001-2010 porównanie zmienności parametrów klimatycznych w poprzednim wieku (dostępne dane) do ostatniej dekady XXI wieku. To pokazał, że ostatnie dekady jest 0.33oC Cieplej niż to poprzednie pół wieku i opady tendencja jest znacznie większe, tzn 5.013 mm rocznie niż poprzedni kurs 1.045 mm rocznie. Jednakże tendencje te wzrost temperatury może zwiększyć topnienie lodowców i śnieg, zmniejszyć akumulacji śniegu w zimie i zwiększenia ogólnego procesu de- zlodowaceniami i dlatego dobrze mogłoby zagrozić kraju trwały źródeł słodkiej wody z topniejących śniegów i lodowców.

Leave a Reply