An Education Blog

word direction logo

Właściwości fizykochemicznych i inżynierii popiołu lotnego i jej zastosowanie w różnych pole – przegląd- (Polish)

Radha Rani, Manish Kumar Jain

Department of Environmental Science and Engineering, Indian School of Mines, Dhanbad, India

Key words: Fly ash, Physio-chemical, SEM, XRF, XRD.

Streszczenie
Fly-Ash-ParticlesPopiół lotny jest generowany podczas spalania węgla w elektrowni cieplnej, duże ilości. To duża ilość popiołu lotnego tworzy wiele problemów, takich jak ogromne tereny niezbędne do dyspozycji i zatrucia związane z ciężkimi metalowymi wyługowane do wód gruntowych. Niniejszy dokument koncentruje fizykochemicznych i inżynierii właściwości popiołów dla ich cennych aplikacji. Popiół lotny to nieorganiczne część węgla zawierającego szklisty, amorficzny strukturę i kształt kulisty. To jest zawierające SiO2, Al2O3, a Fe2O3 w większej ilości. Główne fazy krystalicznej w popioły lotne kwarcowy (SiO2) i mullitowe. Według nich popiołu lotnego jest doskonała potencjalnych surowców do produkcji materiałów budowlanych takich jak cement, lekka budowa bloku i betonu. Za pomocą pH, przewodności elektrycznej i obecność różnych pierwiastków śladowych popioły nadaje się również dla rolnictwa.

Leave a Reply