An Education Blog

word direction logo

Wpływ obróbki wstępnej ozonu i kwas cytrynowy na jakość ciętych sałaty (sałata sativa L.) zachowane w atmosferze ochronnej (mapa)- (Polish)

Farzaneh Najafi, Safoora Shaban

Department of Plant Scinece, Faculty of Biological Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

Key words: Iceberg lettuce, Microbial load, Modified atmosphere, Ozonated water.

Streszczenie
Iceberg-Lettuce-1W tym badaniu badano wpływ trzy poziomy kwasu cytrynowego (0, 0,5 i 1 g l-1) i trzy poziomy wody ozonated (0, 0.6 i 1 ppm) i interakcji tych dwa zabiegi bakterii i jakościowych cech ciętych Sałata lodowa. Po leczeniu, bakterii oraz cechami jakościowymi sałaty cięte były oceniane w atmosferze ochronnej (5% O2 + 5% CO2 + 90% N2) w różnych magazynowania czterokrotnie (3, 6, 9 i 12 dni). Efekty tych zabiegów porównano także z percidine (stężenie 1 ml do 1200 ml w wodzie). Po leczeniu kawałków ciętych sałata były przechowywane w 4C z wilgotności względnej powietrza 75% do 12 dni. Wyniki wykazały, że całkowita liczba mikroorganizmów i procent utraty wagi zostały zwiększone poprzez zwiększenie czasu przechowywania, natomiast parametry takie jak powierzchnia kolor, witaminy C i polifenoli aktywność oksydazy były spadła. W sałaty leczonych różne stężenia kwasu cytrynowego najniższa całkowita liczba mikroorganizmów był powiązany z 1 g lˉ¹ stężenie kwasu cytrynowego, a także leczenie z 1 ppm stężenie wody ozonated. W sumie, zabiegi kwas cytrynowy i ozonated wody, szczególnie w wysokich stężeniach i interakcji tych zabiegów spowodowało lepsze zachowanie cech jakościowych i zmniejszyć obciążenia bakteryjnego ciętych sałaty w czasie przechowywania.

Leave a Reply