An Education Blog

word direction logo

Wpływ obróbki ziarna jęczmienia na przeżuwanej degradacji DM za pomocą nylonowe torby techniki cieplnej- (Polish)

Valiollah Palangi, Akbar Taghizadeh, Yousef Mehmannavaz and Hamid Paya

Member of Young Researchers Club, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran

Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran

Department of Agriculture , Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran

Key words: Barley grain, Treated with 120º C heat and Nylon bags.

Streszczenie
2086062968barleyimageBadanie to zostało przeprowadzone do określenia wartości odżywczych ziarna jęczmienia (un treateated i działaniu ciepła 120 C) techniką worek nylonowy Gizel owiec. Holowania przetoki Gizel owiec z średnią BW 50.5±2.5 kg w kompletny projekt losowo. Przeżuwanej zniknięcie DM były mierzone 0, 4, 8, 16, 24, 36 i 48 h. suchej degradację jęczmienia un treateated i obróbce ziarna w 48 h były 73.62 i 66.37%, tam były wyższe i niższe, odpowiednio, która wykazała istotne różnice (p < 0,05). Wyniki DM rozkład cechy wykazały, że modelIII był najlepiej pasuje do zaniku DM ziarna jęczmienia.

Leave a Reply