An Education Blog

word direction logo

Wpływ zarządzania talentami na zaangażowanie pracownika z oceny roli mediatora wśród dyrektorów elementarne wyższe2 obszar Ahwaz- (Polish)

Ghanbar Amir Nejad, Seyyedeh Sahar Ahmadpour

Scientific Board of Islamic Azad University, Shoushtar Branch, Department of Human Resource Management, Shoushtar, Iran

Islamic Azad University, Shoushtar Branch, Department of Human Resource Management, Shoushtar, Iran

Key words: Talent management, Performance evaluation, Organization commitment, Structural equation.

Streszczenie
TalentManagement-620x330Z tym badaniem mające na celu określenie oceny wpływu zarządzania talentami przez pracownika zaangażowania rolę mediatorów jest do oceny wyników. W tym celu kwestionariusza dystrybucji wśród próbki menedżerów sekcja 2Ahwaz szkoły podstawowej edukacji .to badań stanowi cel, zbierania danych i analizy opisowej, surveg badań .ten ustaleń w oparciu o modelowanie równań strukturalnych oznacza że zarządzanie talentami ma pozytywny wpływ na zaangażowanie pracowników organizacji i zarządzania talentami na oceny skuteczności menedżerów podstawowej edukacji dzielnicy 2Ahwaz i talentu zarządzania pracownika zobowiązanie do roli mediatora oceny ma również znaczny i pozytywny wpływ na wydajność.

Leave a Reply