An Education Blog

word direction logo

Yeni Pazar üzerinden mısır tohumu Mycoflora- (Turkish)

K.Tanova, S. Raikov, P. Momchylova, Z. Marinova

Department of Agricultural sciences and Plant Protection, Konstantin Preslavsky University, Shumen, Bulgaria

Department of Plant Protection, Agricultural Institute, Shumen, Bulgaria

Key words: Maize, Fungi, Microflora, Seeds.

Soyut
hottest-hit-hardest-africa-maize-vunerable-warming-climateAlan ve/veya depolama mantarlar şiddetli Mısır üretim kayıplara neden. Laboratuvar deneyleri dört Mısır melez mantar enfeksiyonu değerlendirilmesi için ayarla: SY Оndina, Dekalb 370, Kneja 509 ve ЕS Safari. En mevcut alan (toprakkaynaklı) bulunan mantarlar Alternaria, da strongiloides, Penicillium ve Fusarium cins vardı. Plumules en Kneja 509 (% 50) ve zerre kadar SY Оndina (% 40) bulaşmış. Subepidermal, tohum Fusarium, Alternaria, da strongiloides, Penicillium, Helminthosporum, Aspergillus, Pythium, Rizocontia ve Trichoderma ile enfekte. Ortalama tohum kirlenme ES Safary (% 57) ve en düşük Dekalb 370 (% 16) en yüksek. Cins Trichoderma sadece SY Оndina (% 19) ve hibrid Dekalb 370 (% 1) bulunamadı.

Leave a Reply