An Education Blog

word direction logo

Yerel olarak üretilen bal etkisi serum düzeyleri glikoz, trigliserid, kolesterol, HDL, VLDL ve LDL alloxanized diyabetik Sıçanlarda- (Turkish)

Arash Alizadeh Yegani, Hamidreza Alipour Kheirkhah, Ahmad Ostovar, Vahid Koohi, Özge Öztürk

Department of Pharmacology, University of Çukurova, , Adana, Turkey

College of Veterinary Medicine, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

Key words: Diabetes, Alloxan, Honey, Serum parameters, Rat.

Soyut
honey-bee-food-colony-collapse-537x405Diabetes mellitus, insan ve hayvan, özellikle içinde pets metabolik bir hastalıktır. Bu çalışmada serum düzeyleri glikoz, trigliserid, kolesterol, VLDL, LDL ve HDL sıçan deneysel diabet tatlım etkisini değerlendirmek için yapılır. Rasgele dört gruba ayrılan erkek Wistar rats: bal denetim, diyabetik kontrol ve diyabetik sıçan alma normal, tatlım. Diyabet, subkutan enjekte tek doz Alloxan (100 mg/kg) oluşturmak için. Şeker hastalığı belirtileri gruplar gözlemleyerek Alloxan aldıktan sonra tedavi grubunda ve eşit oranı ile diyabetik tedavi grubunda bal ve Pelet yem için başlatmış bulunuyoruz. Diyabetik denetim ve kontrol grubunda sadece Pelet ile beslenir. Bu gruplar için 10 gün beslenir. Kan örnekleri 10 günün sonunda tüm gruplardan toplanan. Serum düzeyleri glikoz, kolesterol ve LDL değerlendirilmesi önemli ölçüde arttı diyabetik grubu ile kontrol grubu arasında da tedavi grubunda ve trigliserid serum düzeyleri değerlendirilmesi diyabetik tedavi grubu ve kontrol grubu ile tedavi grubunda istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olmadığını göstermiştir ama önemli ölçüde diyabetik kontrol grubuna kıyasla azalmıştır şeker hastası olan diyabetik tedavi grubu arasında (P < 0,05). VLDL düzeyleri azalmıştır önemli ölçüde şeker hastası tedavi grubunda hem de tedavi grubunda serum değerlendirilmesi diyabetik kontrol grubu ile karşılaştırıldığında (P < 0,05), ama istatistiksel kontrol grubu ile karşılaştırıldığında fark olmadığını göstermiştir. HDL serum düzeyleri değerlendirilmesi gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir. Bal doğal bir ilaç olarak diyabet bozuklukları önlemek için kullanılabilir.

Leave a Reply