An Education Blog

word direction logo

Yetişkin chemlali zeytin (Olea europaea L.) Güney Tunus verimlilik ve yağ kalitesi üzerindeki etkileri yayılan zeytin fabrikası Atıksu- (Turkish)

Salwa Magdich, Chedlia Ben Ahmed, Makki Boukhris, Béchir Ben Rouina, Emna Ammar

1Research Unit « Costal and Urban Environments » University of Sfax, National Engineering School of Sfax, Tunisia

Laboratory of Improvement of Olive and Fruit Trees’ Productivity, Olive Tree Institute of Sfax, Tunisia

Laboratory of Plant Biology and Ecophysiology, Department of Life Sciences, Faculty of Sciences of Sfax, Tunisia

Key words: Olive mill wastewater (OMW), Spreading, Chemlali cultivar, Olive yield, olive oil quality.

Soyut
6896388410_a164b4eed2Mevcut çalışma, zeytin-ürün verimleri ve zeytinyağı FİZİKO-kimyasal kalite 3’ten sonra incelenmiştir ve zeytin altı yıllık değirmen üç düzeyde yayılan atık su (OMW) (50, 100 ve 200 m3 ha-1 yıl-1). Zeytin verim OMW iyileştirmelerle düzey gösterdi. Yağ içeriği ve yağ kalitesi indeksleri kontrol ve tedavileri OMW tarafından değiştirilmiştir önemsiz fark gözlendi. Ayrıca, zeytinyağı asidik kompozisyon tüm OMW oranları uygulama sonra çeşitlenmiştir gösterdi. Ancak, üç tedavi zeytin araziler üzerinden çıkarılan yağlar daha yüksek sayýlarý-tokoferol değerleri sundu. Farklı oranlarda yayılan OMW petrol toplam fenol içeriği önemli ölçüde etkilemiştir. Heceden-sitosterol, campesterol ve stigmasterol içeriği artar altı sonra birbirini izleyen 100 OMW m3 ha-1 tedavi oranı yüksek olan yayılan gösterdi iken, kolesterol ve -7-stigmastenol içeriği experimented tedaviler arasında anlamlı bir fark sergi yoktu. OMW tedavi sonrası zeytinyağı kalite bakire ilave kategori olduğunu.

Leave a Reply