An Education Blog

word direction logo

Zmniejszone dawki herbicydu używane wraz z gęstości dla zarządzania chwastów w pola pszenicy (Triticum durum L.)- (Polish)

Sohrab Mohamai Goroee, Saeed Saeedipour

Department of Agronomy, College of Agriculture, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran

Key words: Plant density, weed, wheat, yield.

Abstrakcja
eatwell_wheatZmniejszenie zużycia herbicydów bez pogarszania wydajności może prowadzić do mniej szkody dla środowiska i niższe koszty produkcji. Ocenialiśmy, wpływ populacji roślin i zmniejszonych dawek sulfosulfuronu Plus metsulfuronu metylowego na zarażenia chwastów i wydajność upraw pszenicy. Wyniki eksperymentów wykazało, że dość akceptowalnego poziomu tłumienia chwastów w pola pszenicy został osiągnięty z niższych dawek sulfosulfuronu plus metsulfuronu metylowego (ha-1 a.i. 30 g) w połączeniu z gęstości roślin roślin 500 m-2, które były porównywalne do wyników z jego dawki. Zwiększonej ilości wysiewu był w stanie plon ziarna zwiększone i numer spike m-2. Jednak zmniejszenie masy 1000-ziarna z zwiększenie stawki wysiewu. Wyniki sugerują, że chwasty można sterować w pszenicy, dla uzyskania wyższej wydajności, gdy dawka zmniejszona herbicyd jest używany w połączeniu z rosnącą stopa wysiewu.

Leave a Reply