An Education Blog

word direction logo

Zona de explorare bazate pe aeropurtate date geofizice radiometrice de surfer de software-ul de la rizab (sud est a Ardakan)- (Romanian)

Hamid Reza Sabok Khiz, Ayob Memar Koche Bagh, Mohammad Ehsan Hekmatian

Department of Mining Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Key words: Surfer Software, Airborne Geophysics, Exploration Geophysics, Area Exploration, Rizab Sheet.

Rezumat
22617Studii de Geologie este o activitate de mai multe etape, care este a început întro scară mică şi este a devenit la scară largă. Cu combinarea rezultatelor fiecărei faze, devine mai mici în zona de studiu şi în cele din urmă site-uri este selectat ca ţintă pentru foraj, în scopul de a realiza zăcămintelor minerale. Datele rezultate din studii de topografie, geologie, Geochimie, geofizica si foraj va atinge o mare cantitate de informaţii care când acestea fie organizate în mod corespunzător, rezultate fiabile si utile va prezentat. În ceea ce priveşte progresele obţinute în domeniul sistemului de informaţii geografice (GIS), dezvoltare semnificativă a avut loc în ştiinţele pământului, inclusiv obţinerea, salvarea, preluarea, prelucrarea, afişarea, folosind şi schimbul de informaţii de referinţă locaţie. Această lucrare investighează și analizează site-uri adecvate din zona de explorare în foaie de 1:100,000 de Rizab cu ajutorul aeropurtate geofizice date şi surfer software, precum şi combinarea datelor.

Leave a Reply